PERSPEKTIVE

Proje Adı : Perspektive

Proje No : 2023-1-DE02-KA220-ADU-000154378

Proje Yürütücüsü : Halil İbrahim GÜL

Proje Koordinatörü : Almanya

Proje Ortakları :  Avusturya, İtalya, İzlanda, Romanya, Yunanistan, Türkiye

Proje Hedefi :

Profesyonel yaşam için de büyük önem taşıyan sosyal becerileri güçlendirip geliştirerek mahkumları yeniden entegrasyona hazırlamak.

İşverenler, meslektaşlar ve toplumdaki diğer paydaşlar arasındaki önyargıların azaltılması yoluyla eski mahpusların istihdam edilebilirliğinin güçlendirilmesi.

Farklı Avrupa ülkelerindeki iş dünyasından çeşitli kuruluşlar ile cezaevi sistemi arasındaki işbirliğinin yoğunlaştırılması

Proje web sayfası için tıklayınız.

Proje Facebook sayfası için tıklayınız.

Proje instagram sayfası için tıklayınız.

Proje linkedin sayfası için tıklayınız.