Derneğimiz Hakkında

Dernek;

·    Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak

·    Güvenli teknoloji kullanımı,

·    Temiz bir ekosistem için sivil toplumda farkındalığı arttırmak

·    İklim değişikliğine dikkat çekerek geri dönüştürülebilir enerji kullanımına teşvik etmek

·    21.yy dijital okur-yazar becerilerini arttırmak

·    Bireylere hayat boyu öğrenme için anahtar yeterlilikler kazandırmak

·    Erişilebilir  ve  kaliteli dijital öğrenmeyi sağlamak  

·    Sürdürülebilir toplum  ve yaşam tarzları için  gerekli  anlayış ve becerileri kazandırmak

·    Farklı yaşlardan ve farklı kültürel,  sosyal  ve  ekonomik  geçmişlerden kişilere ulaşmak  

·    Yetişkin eğitimi için kaliteli öğrenme fırsatları yaratmak 

·    İstihdam  edilebilir  kalifiye bireyler  yetiştirmek

·    Spor faaliyetleri kapsamında bireylere fırsatlar sağlamak

Konularında çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerine  ve  kuruluşlara yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinde destek vermek amacı ile kurulmuştur.